Wodociagi chelmek

Chcenia w charakterze ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy zmuszają producentów i użytkowników akcesoriów do zapewnienia maksymalnej hermetyzacji urządzeń oraz instalacji ciśnieniowych i uchronienia ich przed nagłym wzrostem ciśnienia. Stąd coraz bardziej popularne staje się używanie w urządzeniach płytek bezpieczeństwa.

Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. bursting discs) zabezpieczają aparaty i urządzenia przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Producent wybierając produkt do budowy płytek, ma pod uwagę pozostałe elementy: - ich moc chemiczną - najbardziej rozpowszechnionym materiałem z jakiego są robione płytki, jest stal kwasoodporna, - ich forma temperaturową, - oraz trwałość płytki - podejmuje się tu pod opiekę wytrzymałość płytki na ciśnienie podczas procesu i jego odmiany w momencie, temperaturę oraz elementy chemiczne. Te wiedze wykonują z kolei orientację użytkownikowi płytek bezpieczeństwa, co do gustu płytek, jakie może skorzystać i momentu ich brania. Istnieje ostatnie znacznie efektywne, gdyż przedwczesna wymiana płytek może zakłócić proces prac i przynieść niepotrzebne straty. Budowany jest również nowy typ płytek tzw. płytki bezpieczeństwa dwukierunkowe. Płytki też są zaprojektowane tak, aby chronić zbiornik jednocześnie przed podciśnieniem jak i nadciśnieniem. Dzięki swojej złożonej konstrukcji płytki zapewniają stabilność pracy dania oraz wykonują pewność użytkowania, dzięki wmontowanemu czujnikowi, który jeszcze monitoruje pracę płytki bezpieczeństwa w obu kierunkach. Producenci dają też kombinację, liczącą na ostatnim, że płytka bezpieczeństwa budowana jest przed zaworem bezpieczeństwa. Tego standardu rozwiązanie jest duże zalety ponieważ: - zapewnia całkowitą szczelność, - zabezpiecza zawór bezpieczeństwa przed korozją a drugimi czynnikami chemicznymi, - daje szansę wykonania zaworu bezpieczeństwa z popularniejszych materiałów. - nie jest konieczność natychmiastowego przestoju urządzenia po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa, - w razie potrzeby jest możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez potrzebie jego demontażu. Poza tym tani bezpieczeństwa mogą stanowić praktyczne wszędzie tam, gdzie pożądane jest zachowanie sterylnych warunków pracy urządzenia, ponieważ spełniają wszystkie zasady bezpieczeństwa.