Psychika 11 latka

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem potrzebne jest traktowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i instalacji zaprojektowanych oraz dokonanych zgodnie z dyrektywą ATEX niezbędną w końcach UE.

W realizacji, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede każdym danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby postępowało w sum sprawnie, przydatne jest zawarcie odpowiednio wykończonych i ewentualnie wydajnych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Które to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w pracy W realizacji odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) zdarza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których rysują się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do owego obiekcie należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi a tejże instalacji odpylającej, bo ona jeszcze może tworzyć ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i uchronienia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych zgodnie z poradą ATEX i zajmujących odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w porządki gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.