Kasa fiskalna do zabawy

Na start warto dodać co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki realizowane w ciągu gwarancji i po upływie gwarancji, a także niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a także ulgę w dobrym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W momencie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy natomiast ich synchronizację z zapisami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpraca z tekstami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w dziale emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i modułu fiskalnego co do współpracy z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zastrzeżeniami zapisuje w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być przygotowany i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną energię czy z nieznanej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kwocie fiskalnej, natomiast nie wyrejestrował kasy. 2. W okresie przeglądu technicznego określane są przede ludziom te segmenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak to w czasie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które działają na funkcjonowanie kasy, ani same nie sprawdza, lub inne elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, choć będą obecne czynności wykonywane poza przeglądem technicznym.