Gasic pozar bab la

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje wtedy najwspanialszy oraz daleko oczywisty środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co reaguje z wodą. Z zmianie proszki gaśnicze są najwyższe użycie. W współzależności od posiadanego składu mogą być użytkowane do gaszenia niemal całych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najmodniejszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki oraz takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale realizuje nasze zadanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

FormexplodeFormexplode. Aumento rápido da massa muscular

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne pracowanie jak woda jest para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Że żyć przydatna w wypadkach płonięcia tych jednych produktów. Zasadnicza różnica między parą a wodą polega na ostatnim, że wodę można obracać w wolnym miejscu, a parę wyłącznie w oddzielnych mieszkaniach o pojemności nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W dłuższych pomieszczeniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów wskazana istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do nowych substancji, ale jeszcze zasady ich pobierania i przekazywania w region pożaru.